Zakon o izmjenama zakona o klasifikaciji djelatnosti u BiH

Objavljen: (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 32/10, PSBiH, broj 501/10 9. aprila 2010. godine Sarajevo)

O zakonu: U Zakonu o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini ("Službni glasnik BiH", br. 76/06 i 100/08) u članu 7. st. (1) i (4) mijenjaju se i glase: "(1) Entiteti i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt) mogu predlagati razradu klasifikacije djelatnosti na dodatne nivoe koji nisu određeni Odlukom o KDBiH iz člana 6. ovog zakona. (4) Agencija, entitetski zavodi i Brčko Distrikt dužni su usaglasiti prijedloge razrade na dodatne nivoe iz stava (1) ovog člana."