Zakon o izmjenama zakona o klasifikaciji djelatnosti u Brčko Distriktu

Objavljen: (Broj: 01-02 -317/10 Brčko, 2. decembra 2010. godine)

O zakonu: U Zakonu o klasifikaciji djelatnosti u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 8/07) u članu 3 stav 1 mijenja se i glasi: “(1) Klasifikacija djelatnosti se zasniva na Statističkoj nomenklaturi ekonomskih aktivnosti Evropske unije NACE i usporediva je sa međunarodnom klasifikacijom Ujedinjenih naroda'”.