Zakon o izvršnom postupku Brčko Distrika

Objavljen: ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 39/2013 i 47/2017)

O zakonu: Zakonom o izvršnom postupku (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se postupak po kojem sudovi i notari Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt) provode prinudno ostvarenje potraživanja na osnovu izvršnih i vjerodostojnih isprava (u daljnjem tekstu: izvršni postupak), te obezbjeđenje potraživanja (u daljnjem tekstu: postupak obezbjeđenja), ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.