Advokat

Saša Mehmedagić

Zakon o javnim preduzećima u FBiH

Objavljen: («Službene novine Federacije BiH» , broj 8/05)

O zakonu: Ovim Zakonom uređuju se određena pitanja upravljanja i poslovanja u javnim preduzećima.