Zakon o javnim putevima RS

Objavljen: (Broj: 01- 2103/13 Datum: 03. oktobar 2013. godine)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se pravni status upravljača puteva, način korišćenja javnih i nekategorisanih puteva; upravljanje, finansiranje, planiranje, izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i zaštita puteva; koncesije na javnim putevima; ostvarivanje javno-privatnog partnerstva i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.