Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH

Objavljen: (“Službeni glasnik BiH“, broj 25/16)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se Javni radiotelevizijski sistem u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: JRTS Bosne i Hercegovine) i odnosi tri javna RTV servisa i zajedničkog pravnog subjekta unutar tog sistema, kao i njegova djelatnost i organizacija.