Zakon o javnom redu i miru Republike Srpske

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 11/ 15)

O zakonu: Ovim zakonom propisuju se prekršaji javnog reda i mira i prekršajne sankcije koje se izriču počiniocima prekršaja.