Zakon o jedinstvenom matičnom broju JMB BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 32/2001, 63/2008, 63/2011 - odluka Ustavnog Suda, 103/2011, 87/2013 i 84/2015)

O zakonu: Ovim zakonom propisuje se određivanje, dodjeljivanje, upisivanje, korišćenje, evidencija, struktura, poništenje i zamjena jedinstvenog matičnog broja (u daljnjem tekstu: JMB) državljana Bosne i Hercegovine i stranih državljana u Bosni i Hercegovini.