Zakon o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj

Objavljen: (Broj: 01- 961 /10 Datum: 06. jul 2010. godine)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se pojam, sadržaj i primjena klasifikacije djelatnosti, postupak razvrstavanja poslovnih subjekata po djelatnostima, sadržaj i način podnošenja prijave za razvrstavanje, način izdavanja Obavještenja o razvrstavanju i sadržaj i način voĎenja Registra poslovnih subjekata po djelatnostima.