Zakon o klasifikaciji djelatnosti u BiH

Objavljen: (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 76/06)

O zakonu: Ovim Zakonom utvrđuje se pojam klasifikacije djelatnosti u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: KDBiH), znaĉaj i cilj zakona, primjena zakona i donošenje Odluke o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Odluka).