Zakon o klasifikaciji djelatnosti u Brčko Distriktu BiH

Objavljen: (Broj: 0-02-022-23/07 Brčko, 28. februar 2007. godine)

O zakonu: Ovim zakonom se utvrñuje pojam klasifikacije djelatnosti u Brčko distriktu BiH (u daljnjem tekstu: KD), značaj i cilj zakona, primjena zakona i donošenje Odluke o klasifikaciji djelatnosti u Brčko distriktu BiH.