Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine

Objavljen: (Službeni glasnik BiH, br. 32 od 7. novembra 2002. godine)

O zakonu: Ovim zakonom propisuju se nacin i uvjeti pod kojima se mogu dodjeljivati koncesije u Bosni i Hercegovini, nadležnost za dodjelu koncesija, institucionalna struktura, nadležnost i druga pitanja vezana za rad Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, tenderski postupak, sadržaj i djelovanje ugovora o koncesiji, prava i obaveze koncesionara i druga pitanja vezana za koncesije, koja su od znacaja za Bosnu i Hercegovinu.