Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu u BiH

Objavljen: (Službeni glasnik BiH broj 36/08 i 87/12/)

O zakonu: Ovim zakonom propisuju se: uslovi i postupak ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: BiH), uključujući vizni i bezvizni režim; putne isprave za strance; boravak stranaca u BiH; udaljenje stranca iz zemlje; prihvat stranaca i stavljanje stranca pod nadzor; međunarodnu zaštitu te privremenu zaštitu u slučaju masovnog priliva stranaca; kao i nadležnosti organa vlasti u primjeni ovog zakona tedrugapitanjauvezisboravkomstranacau BiH.