Zakon o krivičnom postupku RS

Objavljen: ((“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 100/09))

O zakonu: Ovim zakonom utvrđuju se pravila krivičnog postupka po kojima su dužni postupati sudovi, tužilac i drugi učesnici u krivičnom postupku predviđeni ovim zakonom, kada postupaju u krivičnim stvarima.