Zakon o krivičnom postupku RS 2021

Objavljen: ("Službeni glasnik Republike Srpske", 53/2012, 91/2017, 66/2018 i 15/2021)

O zakonu: Ovim zakonom utvrđuju se pravila krivičnog postupka po kojima su dužni da postupaju sudovi, javni tužilac (u daljem tekstu: tužilac) i drugi učesnici u krivičnom postupku predviđeni ovim zakonom, kada postupaju u krivičnim stvarima.