Zakon o leasingu Federacije BiH

Objavljen: (Službene novine FBiH broj 85-08)

O zakonu: Ovim Zakonom uređuju se: uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada leasing društva, ugovor o leasingu, prava i obaveze subjekata u poslovima leasinga, prestanak ugovora o leasingu, registracija vlasničkih i drugih prava nad predmetom leasinga, upravljanje rizicima, finansijsko izvještavanje i nadzor nad poslovanjem leasing društva.