Zakon o ličnoj karti Bosne i Hercegovine

Objavljen: ("Sl. glasnik BiH", br. 32 od 28 decembra 2001; 16/02, 53/07, 56/08, 18/12)

O zakonu: Ovim zakonom se ureduje licna karta državljana Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH). Svrha ovog zakona je uspostavljanje identifikacije gradana BiH i izdavanje licnih karata svakom državljaninu.