Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom FBiH

Objavljen: («Službene novine Federacije BiH», broj 59/18)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se uvjeti i način liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, kao i druga pitanja od značaja za primjenu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine