Zakon o likvidacionom postpuku FBiH

Objavljen: («Službene novine Federacije BiH», broj 29/03)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se likvidacioni postupak pred nadležnim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, u postupku likvidacije pravnih lica.