Zakon o likvidacionom postpuku RS

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 64/02)

O zakonu: Likvidacioni postupak se sprovodi nad pravnim licima. On služi potpunom namirenju svih povjerilaca pravnog lica unovčenjem njegove imovine.