Advokat

Saša Mehmedagić

Zakon o matičnim knjigama Brčko Distrikta

Objavljen: ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 58/2011)

O zakonu: Ovim zakonom propisuju se vrste i sadržaj matičnih knjiga, vođenje, čuvanje i obnavljanje matičnih knjiga, izvodi, uvjerenja i druga pitanja u vezi s matičnim knjigama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: „Distrikt“).