Zakon o matičnim knjigama Republike Srpske

Objavljen: ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 111/2009, 43/2013 i 66/2018)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se vrste i sadržina matičnih knjiga; nadležnost za njihovo vođenje i rješavanje u upravnom postupku; uslovi za obavljanje poslova matičara; način vođenja, čuvanja i obnavljanja matičnih knjiga; upis u matične knjige na osnovu isprava inostranog organa; vršenje uvida u matične knjige; vrste izvoda i izdavanje izvoda i uvjerenja na osnovu matičnih knjiga; nadzor nad primjenom propisa o matičnim knjigama i druga pitanja u vezi sa vođenjem postupka koji prethodi upisu u matične knjige.