Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 53/2009 i 58/2013)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se način i postupak pružanja međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima (u daljnjem tekstu: međunarodna pravna pomoć), ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.