Zakon o međunarodnom i međuentiteskom cestovnom prevozu

Objavljen: (Službeni glasnik BiH broj: 1/02 i 14/03)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se naćin i uvjeti obavljanja prijevoza putnika i roba vozilima u međunarodnom cestovnom prijevozu (u daljem tekstu: međunarodni prijevoz) i međuentitetskom cestovnom prijevozu (u daljem tekstu: međuentitetski prijevoz), poslovi vangabaritnog prijevoza roba, inspekcijskog nadzora, carinske kontrole i obaveze plačanja naknade za korištenje cesta.