Zakon o mikrokreditnim organizacijama Federacije BiH

Objavljen: (Broj 01-02-695/06 27. septembra 2006. godine Sarajevo)

O zakonu: Ovim se Zakonom uređuje osnivanje, registrovanje, djelatnost, oblik organizovanja, poslovanje, način upravljanja, prestanak rada i nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).