Zakon o mineralnim đubrivima BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik BiH", broj 76/11)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se uslovi za sastav, kvalitet i označavanje mineralnih đubriva koja se stavljaju u promet, njihovu upotrebu, te nadzor nad provođenjem ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona i drugih propisa donesenih za primjenu ovog zakona.