Zakon o mjenici Federacije BiH

Objavljen: (Službene novine Federacije BiH, 32/00, 28/03)

O zakonu: Ovim zakonom uredjuje se sadrzaj i forma mjenice, te nacin poslovanja mjenicom na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). Mjenica, u smislu ovog zakona, predstavlja sredstvo placanja i instrument osiguranja placanja.