Zakon o nasljeđivanju Federacije BiH

Objavljen: («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 80/14)

O zakonu: Nasljedno pravo u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) ostvaruje se po odredbama ovog zakona.