Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske

Objavljen: ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/2009, 55/2009 - ispravka, 91/2016, 28/2019 - odluka Ustavnog Suda i 82/2019)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se pitanje nasljeđivanja u Republici Srpskoj, krug zakonskih nasljednika, nasljeđivanje po osnovu testamenta, pitanje nasljedno-pravnih ugovora, trenutak prelaska zaostavštine na nasljednike i druga pitanja koja se tiču prava nasljeđivanja.