Zakon o obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstvu BiH

Objavljen: (Službeni glasnik BiH - br. 51/15)

O zakonu: Predmet ovog zakona predstavljaju obligaciono-pravni odnosi, koji se odnose na meunarodni prijevoz putnika, prtljaga i tereta, a koji se obavlja zrakoplovom za nadoknadu.