Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH

Objavljen: („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 14/11)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se uslovi, obavljanje obrtničke djelatnosti (u daljem tekstu: obrt) i srodnih djelatnosti, registracija, poslovanje, zajedničko obavljanje i prestanak obavljanja obrta i srodnih djelatnosti, obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti, organizovanje obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti i nadzor.