Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH

Objavljen: («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 71/14 )

O zakonu: Ovim zakonom se uređuju: uvjeti i postupak oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine, upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom i osnivanje nadležnog organa za upravljanje oduzetom imovinom u Federaciji Bosne i Hercegovine.