Zakon o opštem upravom postupku RS

Objavljen: ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 13/2002, 87/2007 - ispr., 50/2010 i 66/2018)

O zakonu: Po ovom zakonu dužni su da postupaju republički organi uprave, kad u upravnim stvarima, neposredno primenjujući propise, rešavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima pojedinca, pravnog lica ili druge stranke, kao i kad obavljaju druge poslove utvrđene ovim zakonom.