Advokat

Saša Mehmedagić

Zakon o oružju i municiji u Brčko Distrktu BiH

Objavljen: (Broj: 01-02-461/11 Brčko, 12. oktobra 2011. godine)

O zakonu: Ovim zakonom propisuju se uslovi za nabavljanje, držanje, nošenje, sakupljanje, popravljanje i prepravljanje, oduzimanje oružja i municije, promet oružja i municije, način postupanja sa oružjem i municijom, osnivanje i vođenje civilnog strelišta i evidencije o oružju i municiji na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine