Zakon o osiguranju depozita u bankama BiH

Objavljen: (prečišćen tekst Zakona objavljenog u « Sl. glasniku BiH «, br. 20/02,18/05, 100/08,75/09 i 58/13 - nezvanična verzija)

O zakonu: Zakon o osiguranju depozita Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) regulira osnivanje, status, djelatnost, upravljanje i rukovođenje, ovlaštenja, obaveze i finansiranje Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija).