Zakon o osiguranju imovine i lica FBiH

Objavljen: (“Službene novine Federacije BiH” br.6/98)

O zakonu: Ovim Zakonom uređuju se uvjeti i način obavljanja poslova u društvima koja se bave osiguranjem imovine i osoba koja se regulišu kroz temeljne odredbe, osnivanje društva za osiguranje, poslovanje i sredstva društva za osiguranje, potrebna sredstva društva za osiguranje, nadzor nad poslovanjem društva za osiguranje, obvezna osiguranja, Biro osiguranja, kaznene, prelazne i završne odredbe.