Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti FBiH

Objavljen: (Broj 01-126/05 6. travnja 2005. godine Sarajevo)

O zakonu: Ovim se Zakonom uređuje: osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, ostala obvezna osiguranja od odgovornosti, osnivanje i ovlasti Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zaštitni fond) i prekršajne kazne za osobe koje postupaju suprotno odredbama ovoga Zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).