Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti RS

Objavljen: (Broj: 01-020-92/05 16. februara 2005. godine Banja Luka)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, ostala obavezna osiguranja od odgovornosti, osnivanje i ovlašćenja Zaštitnog fonda Republike Srpske.