Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa SR BiH

Objavljen: (Službeni list SR Bosne i Hercegovine broj: 37/1971, 39/75 i 42/89)

O zakonu: Ovjeravanje potpisa ili rukopisa je potvrđivanje njihove autentičnosti. Ovjeravanje prepisa je potvrđivanje njegove istovjetnosti sa izvornom ispravom. Ovjeravanjima se ne potvrđuje istitnitost sadržaja isprave.