Zakon o parničnom postupku Federacije BiH

Objavljen: ((„Službene novine FBiH“, br. 73/05, 19/06) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br.98/15 od 23.12.2015.godine))

O zakonu: Ovim zakonom se određuju pravila postupka na osnovu kojih općinski sudovi, kantonalni sudovi i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vrhovni sud Federacije) raspravljaju i odlu􏰀uju u građanskopravnim sporovima ako posebnim zakonom nije druga􏰀ije određeno.