Zakon o parničnom postupku Federacije BiH integralni tekst

Objavljen: („Službene novine Federacije BiH“, broj. 53/03)

O zakonu: Ovim zakonom se određuju pravila postupka na osnovu kojih općinski sudovi, kantonalni sudovi i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vrhovni sud Federacije) raspravljaju i odlučuju u građanskopravnim sporovima ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.