Zakon o parničnom postupku pred Sudom BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 36/2004, 84/2007, 58/2013, 94/2016 i 34/2021)

O zakonu: Ovim zakonom određuju se pravila postupka pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud) u rješavanju imovinskih sporova (parnični postupak) između države Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: države) i entiteta, između države i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt), između entiteta, između entiteta i Distrikta i između institucija Bosne i Hercegovine koje vrše javna ovlaštenja.