Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske

Objavljen: ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 - odluka US i 103/2015)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu međugeneracijske solidarnosti (u daljem tekstu: obavezno osiguranje) i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja nisu obavezno osigurana po ovom zakonu (u daljem tekstu: dobrovoljno osiguranje), kao i prava i obaveze na osnovu tih osiguranja.