Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH

Objavljen: (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 90/05 (Visoki predstavnik) i 32/07)

O zakonu: Ovim Zakonom utvrđuju se plaće, naknade i određena materijalna prava sudija i tužilaca i određenih kategorija stručnog osoblja u pravosudnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.