Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva RS

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 66/18)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske (u daljem tekstu: zaposleni).