Zakon o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa RS

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske broj 66/18)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata, naknada i drugih primanja zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima Republike Srpske, Pravobranilaštvu Republike Srpske, kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske, Sudskoj policiji Republike Srpske i Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske (u daljem tekstu: zaposleni).