Zakon o platama zaposlenih u ministarstvu unutrašnjih poslova RS

Objavljen: (Broj: 01-546/14 Datum: 10. april 2014. godine)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata, naknada i ostalih ličnih primanja policijskih službenika, državnih službenika i namještenika (u daljem tekstu: zaposleni) u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).