Zakon o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka FBiH

Objavljen: („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/98 „Službene novine Federacije BiH“, broj 40/99 „Službene novine Federacije BiH“, broj 47/06 „Službene novine Federacije BiH“, broj 38/08)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se postupak i način pripreme početnih bilansa stanja: preduzeća iz člana 1. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/97) i banaka iz člana 3. Zakona o privatizaciji banaka, u cilju privatizacije i poravnanja obaveza i potraživanja u međusobnim odnosima preduzeća, banaka i Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), osnivanje Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka (u daljnjem tekstu: Direkcija), Centralnog registra stvari i prava iz pasivnog podbilansa i obaveza privatiziranih preduzeća/banaka (u daljem tekstu: Centralni registar), kao i istraživanje, prikupljanje i dostava dokumentacije za pasivni podbilans.