Zakon o policijskim službenicima BiH

Objavljen: (Sl. glasnik BiH broj 27/04, 63/04, 5/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 07/12)

O zakonu: Ovim zakonom regulišu se policijska ovlaštenja i radnopravni status (radni odnosi ukljucujuci: dužnosti i prava, zapošljavanje, obrazovanje i usavršavanje, rasporedivanje, cinove, procjenu rada i unapredivanje, naknade, radne uslove, disciplinsku odgovornost, odgovornost za štetu te prestanak radnog odnosa) policijskih službenika Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH).