Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama FBiH

Objavljen: (Službene novine FBiH br XX / 13)

O zakonu: Ovim Zakonom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) uređuje se: poljoprivredna savjetodavna djelatnost, nadležnosti, vrste i finansiranje poljoprivredne savjetodavne službe, odnosi u oblasti pružanja savjetodavnih usluga, certificiranje, licenciranje, registri i obuka savjetodavaca, te upravni i inspekcijski nadzor, kaznene odredbe kao i druga pitanja od značaja za poljoprivrednu savjetodavnu djelatnost.